Vandprojekt i Senegal – Solcelle drevet vandpumpe

kr.21,500

Kategori:

Beskrivelse

I store dele af verden er det et alvorligt problem at der ikke er en vandforsyning til fattige mennesker. I andre tilfælde er der en vandforsyning, men vandet er til gengæld forurenet. Vand er essentiel for overlevelse og derfor har Charity For Life en ambition om at indsamle midler til så mange vandprojekter som overhovedet muligt.

Man kan donere til flere typer vandprojekter som f.eks. vandbrønd, filtreringsanlæg til giftstoffer, solceller til el-forsyning og distributionsnet til den enkelte husholdning. Vandprojekter kan også etableres som en kombination af disse anlæg.

Din donation kan være med til at sikre vandforsyning til fattige mennesker og endda rent vand, således at ingen bliver syge af at drikke vandet!

Nedenfor er der angivet flere eksempler:

A. Vandboring foretages hvis der ikke findes vand på stedet. Sværhedsgraden af vandboring afhænger af diverse jordbundsforhold og fra hvilken dybde vandet kan hentes.

B. Filtreringsanlæg installeres de steder hvor vandet er forurenet. Der tages vandprøver for at klarlægge hvilke gitstoffer der findes i vandet som overstiger de tilladte værdier. Herefter installeres et filtreringsanlæg der bortfiltrerer de giftstoffer som overstiger de tilladte værdier.

C. De steder der ikke findes el-forsyning etableres der et solcelleanlæg. Vandet hentes op fra jorden og opbevares i en vandbeholder, således at der også er vandforsyning på de tidspunkter der ikke er sollys til at drive anlægget. El-forsyning kan ydermere forsynes via en batteri-backup.

D. Distributionsnet kan etableres hvis donor ønsker at etablere forsyning i den enkelte husholdning. I bekræftende fald etableres der rør fra brønden og frem til den enkelte husholdning.

Som det ses af ovenstående så er det ikke så enkelt at fastsætte en pris for et vandprojekt. Du kan donere til et helt anlæg, en kombination af flere typer anlæg eller du kan donere et vilkårligt beløb efter eget valg.

Prisen på diverse typer anlæg afhænger af flere faktorer, men man kan dog regne med følgende standard installationer.

Yderligere information

Vælg projekt

Håndpumpe, Solcelle drevet vandpumpe