PLANTNING AF “ALMINDELIGE“ TRÆER

kr.1,400

Kategori:

Beskrivelse

Klimaforandringerne mærkes verden over i større eller mindre grad, og er en af de største udfordringer menneskeheden står overfor. Klimaet bliver varmere, og forureningen tiltager. Det er i særligt grad de fattigste lande, som er mest udsat for klimaforandringerne. Man har fældet træer uden at plante nye træer, og det giver udslag i klimamæssige forandringer som kan få omfattende konsekvenser for mange mennesker i hele verden.  Tørke, oversvømmelser og andre vejrmæssige forandringer sætter sit tydelige præg. Det frygtes at  antallet af naturligkatastrofer vil vokse yderligere, hvis vi ikke gør en indsats på verdensplan.

Den udbredte fattigdom gør at det mange gange er svært at gøre en indsats mod klimaforandringerne, men nu er der et land, der på regeringsniveau har besluttet at plante milliarder af nye træer for at modvirke klimaforandringerne. Kom, lad os give en hånd med for det vil ikke kun gavne lokalbefolkningen at der plantes træer i Pakistan. Træplantning i Pakistan vil nemlig gavne hele kloden! I mange lande udgør skovarealet en brøkdel af det areal svarende til den internationale standard på 25%. CCharity For Life vil yde sit bidrag til at modvirke klimaforandringenr ved at gøre en indsats for at plante nye træer.

Eksempler på typer af træer som bliver plantet.

  • Almindelige træsorter
  • Indian Beach Træ
  • Indian Lilac Træ
  • Arabic Tree/Kikar
  • Fyrretræ/Cheer